Het verenigingsjaar loopt van 1 januari – 31 december. Je kunt op elk moment in het jaar lid worden. Wordt je halverwege het jaar of aan begin van het collegejaar lid, gelden er speciale tarieven:

januarimeiseptember
Studenten (WO of HBO)€ 115€ 75€ 42
Niet studenten€ 154€ 104€ 54
Reunisten€ 50
Slapende leden€ 77€ 52€ 26
Per 1 januari 2021